12/11/2011

píše má duše...

Bloudím..Stále hledám... jako film,který pouze pozoruji,ale nemohu do něj vniknout.Cítím se jako rozervanec...má duše strádá. Nejspíš trpím duševní anorexií.
Potácím se sem, tam. Myšlenky se střídají,ale čas běží dál. A dál. Nelze zastavit a to mě ubíjí.
Vznáším se, ale ihned padám. Nenaplnitelná tužba začíná pod tíhou mých myšlenek pukat. Víc už se do džbánku nevejde. Chci plout v rytmu hudby,být obklopena fantazií a inspirací.
Stále hledá ten pojem, za kterým se dát.....Možná čekám na stín, který mi pomůže....

PS: mé myšlenky nemusíte chápat, jen mi pomáhá vypsat spontánně své průchody mozkem. =)


Žádné komentáře: