1/19/2012

12,2012....ZAMYŠLENÍ

určitě jsem již slyšeli o ,,věku vodnáře,,. Nebudu Vám tady vypisovat,jak a kde se to vzalo, to si můžete vyhledat samy. Nebojte, dostupných materiálů je spousty... No a protože za pár hodin začíná znamení vodnáře a já jsem sama vodnář, tak mě to vede k zamyšlení....

Dnes jsem si shodou okolností vybírala tetování. Ano, přemýšlím,že si nechám udělat tetování, protože momentálně začínám pracovat na důležitých životních rozhodnutích a toto razítko by mi nejspíše pomohlo v překážkách a k nalezení energie. Došla jsem k názoru,že potřebuji slovo, které se ke mě pojí...jako nezávilost,víra atd + číslo 12, které je mé nejoblíbenější číslo. Ani nevím proč,ale v roce 2000 jsem si ho vybrala na taneční závody na kostým (shodou okolností je to již 12 let!) a od té doby jsem ho prohlásila za své :D A jak jsem tak dnes přemýšlela, tak mi došlo, že to opravdu číslo magické, které se opravdu ke mě hodí. Máme 12 hodin a začíná nová hodina,12 měsíců a nový rok...je 12 apoštolů atd... také je rok 2012 a mě v té době bude 21-čili převrácena 12! :D To jsem ale matematik....

Toto číslo mi najednou dává smysl a energii a cítím vznik něčeho nového. Tím myslím i vstup roku 2012 do věku vodnáře a obávaný konec světa. I když jsem o tom dlouho uvažovala, tak já osobě si nemyslím,že bude konec světa jako takového,ale věřím,že se něco změní.Jako v jiných tisíciletích- např. Ježíš Kristus. A propo....kdo sleduje můj FB, tak ví,že ted poslouchám jen Jesus Christ Superstar,ale to bude spíše darem úžasného pana Webberajehož písní se nemohu nabaži.Možná za to může i charismtický Steve Balsamo, ale člověk nikdy neví =) Dobře,joke :P

Veřím, že přijde nová naděje pro lidstvo a začneme si vážit přírody. Dobře, možná si opravdu říkáte, že jsem vyšinutá,ale to mi v podtatě nevadí, protože, jak se říká: vodnáři rádi šokují =)

Najednou mi to všechno začíná do sebe zapadat....Konec přemýšlení! Jdu spát, jinak se z toho svého uvažování opravdu dostanu do blázince :D A jak vím,tak si to tu stejně nikdo zas nepřečte... :D

Vodnářka YellI have certainly heard of,, the age of Aquarius,,. I'm not listing you here, how and where it comes from, you can find it themselves. Do not worry, a lot of materials available ... Well, because in a few hours starting Aquarius and Aquarius I'm alone, so it leads me to think ....
Today I happened to be choosing a tattoo. Yes, I think that I'll have a tattoo, because currently starting to work on important life decisions, and this stamp would probably help me in finding obstacles and energy. I came to the conclusion that I need a word that is linked to me ... like nezávilost, faith, etc + number 12, which is my favorite number. I do not know why, but in 2000 I had chosen him to dance competitions in costume (incidentally it's been 12 years!) And since then I've said for my DA today as I thought, so I realized that it really magical number that really suited to me. We have 12 hours and a new hour, 12 months and the new year ... the 12 apostles, etc. .. also in 2012 and me at the time the 21-or turned over 12! : D But I mathematician ....
This number makes sense to me at once and feel the energy and the creation of something new. I mean even enter 2012, the age of Aquarius and the dreaded end of the world. Although I've long wondered person so I do not think the world will end in itself, but I believe that something změní.Jako in other millennia-such as Jesus Christ. And prop .... who watches my FB, so he knows that now, just listen to Jesus Christ Superstar, but it is rather amazing gift of Mr. Webberajehož songs I can not nabaži.Možná as it can also charismtický Steve Balsamo, but you never know =)Well, a joke: P
I believe that there will be new hope for humanity and begin to appreciate nature.Well, maybe you really say that I'm deranged, but I podtatě in mind, because, as the saying goes: Aquarius like shock =)
Suddenly it all starts to fit together .... After thinking! I go to sleep, otherwise your thinking of that really get into Bedlam: D And I know, so it's no one read again ... : D
Aquarian Yell

4 komentáře:

Mar řekl(a)...

jsem tak moooc šťastná, že jsem vodnář! myslím, že lepší znamení ani neexistuje! :-)

mujfialovysvet.blogspot.com

Klér řekl(a)...

já to dočetla :D... myslím si, že konec světa nebude, ostatně to potvrdili i čeští vědci, ale jeden nikdy neví :).

Anonymní řekl(a)...

Já jsem taky vodnář a taky strašně miluju Jesus Christ Superstar... poslouchám to s přestávkama už roky :D. Ale na konec světa ani žádnej převrat teda nevěřím... lépe řečeno nevěřím na to, že by šel předpovědět ;)

Anonymní řekl(a)...

S tím "koncem světa" naprosto souhlasím.. Takový úvahy mám ráda, zvlášť s číslama :D K tomu tetování.. Je fajn, že chceš tetování, který má pro tebe nějaký význam. Já osobně nemám ráda bezvýznamné čmáranice.. Sama mám tetování, které pro mě význam má :)