1/20/2012

STEVE BALSAMO

včera jsem se zmínila o jednom muži. Lépe řečeno zpěvákovi :D tento post jsem plánovala dlouho, protože jsem si nebyla ani trochu jistá, zda by to někoho zajímalo...Ale tak třeba ano! :D
Žije se svou rodinku v Londýně (11.11.2011 se mu narodil syn-ve stejný den se narodila i moje mamka) a je naprosto úchvatný zpěvák s roztomilým kukučem (a to mu je 40! =))
Steve je pro mě vokální bůh a mohu ho poslouchat pořád a pořád. Z jeho hlasu slyším nádheru, kterou neumím popsat, není to jen otázkou vkusu a jeho polohy a barvy hlasu. Jsem jím naprosto fascinována! Mým snem je vidět ho v roli Ježíše. Bohužel tuto roli hrál v roce 1997,což jsem trochu promrhala :D Ani videozáznam nemohu nikde najít =( Tak alespoň čučím na verzi z roku 1973 s Tedem Neeleym-také doporučuji! =)
Pouze toto live video, které jsem viděla asi milionkrát a je to nejlepší video, které jsem kdy viděla! Opravdu fantastický a přesvědčivý výkon!
Yesterday I mentioned one man. Rather, the singer: D this post I planned a long timebecause I was not sure if anybody cares ... But it must be so! : D
He lives with his family of London (November 11, 2011 his son was born, the same day she was born and my Mom) and is absolutely stunning singer !
Steve is a vocal god for me and I can listen to it over and over. From the splendor of his voice I hear, you can not describe, it's not just a matter of taste and color of hisposition and voice. I am absolutely fascinated by it! My dream is to see him in the role of Jesus. Unfortunately, the role played in 1997, which I missed a bit: D Even I can not find video = (So at least the version of the 1973 Ted-Neeleym alsorecommend! =)
Only the live video that I saw about a million times and it is the best video I've ever seen! Really fantastic and convincing performance!


Jeho hlas mě uklidňuje a naplňuje pocitem zvláštní euforie. Navíc je to velmi krásný a charismatický chlap,takže se na něj kouká opravdu jedna báseň, i když chápu, že na to může mít každý jiný názor :D Je pro mě lék, které ho se nemohu nabažit....
A jednou pojedu na něj do Anglie! Doufám! :D
His voice calms me and fills a special feeling of euphoria. And it's a very charismaticguy, so it looks really a poem, although I understand that it may have any otheropinion: D is for me medicine that I can not get enough of it ....
And once I go to him at a concert in England! I hope! : D

Minulý rok měl vystoupit s Jonem Lordem v Praze, ale nakonec byl koncert zrušen, proč, to už nevím...
Ovšem,asi nějak takto by koncert vypadal =) Ta píseň se mi ze začátku moc nelíbila, ale teď jí miluju! =)
Líbí se Vám jeho zpěv? =) 

Last year had come up with Jon Lord in Prague, but eventually the concert wascanceled, why do you not know ...
However, something like this would look a concert =) The song I did not like much at first, but now I love it! =)
Do you like his singing? =)

1 komentář:

Asfaloth řekl(a)...

Tak ako Child in time v originálnom podaní Iana Gillana to nesiaha ani po paty :P